Profesyonel Çeviri Hizmetleri | Uzman Çevirmenler Hizmetinizde

Uzman çevirmen kadromuz ile sizlere yazılı tercüme hizmeti ve sözlü tercüme hizmetleri alanında kusursuz bir deneyim yaşatıyoruz. Hemen çeviri teklifi isteyin ve kafanız rahat arkanıza yaslanın.
Yet Çeviri Hizmetleri

Verdiğimiz
Tercüme Hizmetleri

HANGİ ÇEVİRİ HİZMETLERİNİ VERİYORUZ?

Teknik Çeviri

Kullanma kılavuzları, Teknik Servis Eğitim Kitapçıkları, Bakım Onarım Kitapçık ve Kılavuzları, İhale Şartname ve Dosyaları, Cihaz Kitapçıkları, Katalog, Teklif Dosyaları, Mühendislik Dökümanları, Projeler, Raporlar, vb. teknik tercüme hizmeti kapsamına girmektedir.

Tıbbi/ Medikal Çeviri

Tıbbi Cihazlar ve Kullanım Kılavuzları, Teknik ve Resmi Belgeleri, Lisans ve Patentleri, İlaç Prospektüsleri, İlaç Patentleri, Tıbbi Makaleler, Ruhsat Dosyaları, Klinik Raporlar, Tanıtım Pazarlama Broşür ve Katalogları, Klinik Deneyler, Araştırmalar, Tıbbi Ürün Lisansları, Sağlık Raporları, Medikal Sertifikalar, Tıbbi Cihazlar ve Kullanım Kılavuzları, İlaç Deneyleri, Farmakoloji Raporları, Veri Dosyaları, Doktora ve Uzmanlık Tezleri, Uzman Raporları, Çok Uluslu Proje Raporları, Mevzuat ve Yönetmelik Dokümanları, Hastane Taburcu Belgeleri, Uygunluk Beyanları, CE Belgeleri ve Tip İnceleme Sertifikaları, Cerrah, Doktor, Hemşire ve Diğer Sağlık Sektörü Çalışanları İçin Kılavuzlar, Tıbbi Kayıtlar, Hasta Kayıtları, Kayıt Belgeleri, Sunumlar, Medikal Ar-Ge Projeleri, Adli tıp raporları, Tescil Kaydı, vb. belgeler tıbbi ve medikal çeviri hizmeti kapsamına girer.

Hukuki Çeviri

Sözleşmeler, Vekâletnameler, Sicil Belgeleri, Yerel ve AB Mevzuatları, Kanunlar ve Yönetmelikler, Mahkeme ve Dava Kararları, Dava Dosyaları, Dava Dilekçeleri, Patent Başvuruları, Taahhütnameler, Kararnameler, Genelgeler, Beyannameler, Hukuki Yazışmalar, İhtarnameler, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını Kapsayan Metinler, Ticari Belgeler, Yeminli Beyan, Yasal Uyarılar, Gizlilik Sözleşmeleri, Hukuki Sertifika ve Beyanlar, Yasa, Yönetmelik ve Tüzükler, Hükûmet Raporları ve Yasal Raporlar, Patent ve Marka Başvuruları, Akreditif Mektupları, Ruhsat ve Ehliyet, Alım- Satım Sözleşmeleri, Anlaşmazlıkla İlgili Belgeler, Tahkim Kararları, Kayıt Evrakları, Uzman Raporları, vb. belgeler hukuki çeviri hizmeti kapsamına girer.

Dizi- Film Senaryo çevirisi ve yerelleştirmesi

Dizi, film, belgesel tercümesi ve yayınlanan programların veya tekrar çekilen dizilerin yerelleştirilmesi ve kültürümüze adaptasyonu, vb. dizi ve film tercümesi hizmeti kapsamına girer.

Transkreasyon- Transcreation

Transkreasyon yaratıcılık gerektiren PR, reklamcılık ve pazarlama alanlarında kullanılmaktadır. Günümüzde fenomen haline gelen ve dünyada oldukça ses getiren Türk dizileri için de transkreasyon yapılmaktadır. Kitap ve şiir çevirilerinde de yaratıcı çeviri kullanılmaktadır.

Altyazı Tercüme Hizmeti

Yurtdışına ihraç edilen Türk dizi ve filmleri, online platformlardaki yabancı dizi ve filmler, reklam videoları, eğitim amaçlı videolar, atölye çalışması videoları, belgeseller altyazı ve dublaj alanında yaygın olarak çalıştığımız materyallerdir.

Ticari Çeviri

Faaliyet Raporları, Ticaret Sicil Gazeteleri, Faturalar, Akreditifler, Firma Analiz Raporları, Sigorta Poliçeleri, İhale Evrakları, Kuruluş Belgeleri, Sertifikalar, Teklif Dosyaları,

Sözleşmeler, Yıllık Raporlar, Bilançolar, Finansal Raporlar, Fizibilite Raporları, Banka Raporları, Araştırmalar, Toplantı Tutanakları, Yazışmalar, vb. belgeler ticari tercüme hizmeti kapsamına girmektedir.

Fısıltı Çevirisi

Çevirmenin kaynak dilde yapılan konuşmayı eş zamanlı olarak bir veya iki kişiye fısıldayarak hedef dile aktarmasıdır. Kısa süreli toplantılarda, önemli sunumlar ve eğitimlerde, heyet ziyaretleri ve diplomatik temaslarda, akşam yemeklerinde, sosyal etkinliklerde, vb. kullanılır.

Simultane Çeviri

Özel donanımlı bir kabinde mikrofon ve kulaklıkla gerçekleştirilen ve konuşmacı devam ederken eş zamanlı yapılan ve özel eğitim ve yetenek gerektiren çeviridir. Konferanslarda, Kongrelerde, Toplantılarda, Seminerlerde, Panellerde, Eğitimlerde uzman çevirmenlerimiz ile simültane çeviri hizmeti vermekteyiz. Çok uluslu konferanslarda, kongrelerde, sempozyum ve toplantılarda, seminerlerde, panellerde, sunum ve eğitimlerde, ticari toplantılarda, çalıştay ve atölye çalışmalarında, basın toplantıları ve lansmanlarda, fabrika/saha turlarında, ameliyatlarda, duruşma/hukuk toplantılarında, yatırımcı/yönetim kurulu toplantılarında, vb. alanlarda simultane çeviri hizmeti vermekteyiz.

Ardıl Çeviri

Çevirmenin konuşmacının konuşmasının ardından aldığı notlar yardımıyla hedef dile aktarılmasıdır. Ardıl çevirmen, yapılan konuşmanın tamamını veya belli bir kısmını dinler ve sonrasında konuşmacının ardından herhangi bir ekleme, çıkarma ve yorum yapmadan mesajı en iyi şekilde iletir. Az katılımcılı yuvarlak masa toplantılarında, basın toplantılarında, diplomatik temaslar ve ikili görüşmelerde, heyet ziyaretlerinde, ticari toplantılar ve görüşmelerde, resmi açılışlarda, özellikle soru cevap şeklinde geçen görüşme ve toplantılarda, mahkemelerde, röportajlarda, medikal ve teknik cihazların eğitimlerinde, basın toplantılarında, vb. ardıl çeviri hizmeti vermekteyiz.

Eşlik Çevirisi

Yurtdışı merkezli kuruluşların ziyaretleri, profesyonel iş toplantıları, üst düzey devlet yetkililerin görüşmeleri ve diplomatik temaslar, resmi heyetlerin, üst düzey devlet yetkililerinin yurtiçi ve yurtdışı ziyaretleri, fabrika ve saha ziyaretleri, günlük olağan görüşmeler, iş toplantıları gibi az sayıda katılımcılı küçük gruplara mihmandarlık ve eşlik çevirisi kullanılır.

Web Site Çevirisi

Dünyaya açılmak ve global bir marka olmak, pazar payınızı büyütmek ve yurtdışında iş yapmak istiyorsanız web sitenizin de hedef pazarınızla aynı dilde konuşması gerekmektedir. Doğru yerde doğru iletişimi kurmamız gerekmekte Dünyanın her yerinde ürün ve hizmetlerinizi tanıtabilmeniz için Yet Çeviri’nin size özel web sitesi lokalizasyonu çözümlerinden yararlanabilirsiniz.

Yerelleştirme Hizmeti

Yerelleştirme hizmeti, çevirinin bir adım ötesidir ve globalleşmenin en önemli unsurlarından biridir. Yerelleştirme süreci, hedef kültüre odaklanır ve hedef kültür ve dilde nüansların, deyimlerin, şakaların, mesajın, kısacası tüm içeriğin hedef kitleniz tarafından doğru şekilde anlaşılması için gerekli düzenlemeleri kapsar. YET Çeviri, sunduğu yerelleştirme hizmetleri sayesinde lokalizasyonu yapılan metnin, yazılımın ve reklam gibi ürünlerin hedef dile ve topluma özgü kültürel, sosyal ve dil kullanım özelliklerine bağlı kalarak düzenlemeleri yapmakta ve bu sayede hedef kitlenin ürünleri en üst düzeyde anlaması ve benimsemesi için gerekli çalışmaları yapmaktadır. YET Çevirinin uzman kadrosu ile sunduğu  yerelleştirme hizmetleri sayesinde en ufak ayrıntılara bile dikkat edilmekte ve bu sayede hedef kitlenin verilmek istenen mesajı kolay anlamasını ve verilen mesajı benimsemesi sağlanır.

Yeminli Çeviri

Noter onayı ya da apostil gerektiren yazılı belgeler noter yeminli ve alanında uzman çevirmenlerimiz tarafından çevrilir ve çevirinin tamamlanmasının ardından resmi onaylar bizim tarafımızdan yapılır ve kurye ile müşteriye iletilir. Pasaport, Diploma, Kimlik, İkametgâh Senedi, Resmi Yazışmalar, Savcılık Belgeleri, Transkriptler, Sertifikalar, Öğrenci Belgeleri, Sözleşmeler, İhale Dosyaları, Şartnameler, Banka Raporları, Finans Raporları, Kalite Belgeleri, Patentler, Hastane Raporları, Araştırma Raporları, vb.

Deşifraj

Multimedya içeriklerinin deşifre edilerek hedef dilde istenilen formatta basılı çıktı olarak sunulması hizmetidir.

Türkiye'de ve dünyada 60+ Fazla dilde profesyonel çevirmenlerle yazılı çeviri hizmeti vermekteyiz.
Alanında uzman sözlü çevirmenler ile sözlü çeviride konferans ve toplantıların sesi oluyoruz.
Türkiye'nin en popüler dizi ve filmlerini dünya dillerine en kaliteli şekilde çeviriyoruz.
Teknik çevirmen ekibimiz uluslararası arenada sizi en iyi yansıtacak profesyonel teknik çeviri yapmaktadır.
Çok dilli konferanslarınıza, toplantılarınız ve seminerlerinize profesyonel ses oluyoruz.
Global pazarda yer almanız için ticari itibarınızı yükseltecek çözümler sunuyoruz.
Web sitelerinizi 60+ fazla dile ihtiyacınız doğrultusunda çeviriyoruz.
Transkreasyon hizmeti ile verilmek istenen mesajı birebir tercüme ediyoruz.
Film ve dizilerin altyazı çeviri hizmetini en profesyonel şekilde sağlıyoruz.
Hukuki çevirmen ekibimiz ile hukuki belgeleri 60’tan fazla dilde çeviri yapıyoruz.
Kaynak dilde yapılan konuşmayı eş zamanlı olarak birden çok dile çeviriyoruz.
ISO Standartlarına uygun en güncel teknolojiye sahip ekipmanlar sağlıyoruz.
Ticari görüşmelerinizde, eğitim toplantılarınızda sizin en büyük destekçiniz oluyoruz.
Tıp ve medical alanındaki cihaz,sonuç ve kulanım talimatlarını çeviriyoruz.
Az sayıda katılımcılı küçük gruplara mihmandarlık ve eşlik çevirisi hizmeti sunuyoruz.

Gizlilik

Tercüme süresince edinilen tüm belge ve bilgileri tam bir tercüme gizlilik politikası içerisinde ele alıyoruz.

Zamanında Teslimat

Çeviri projelerinizi belirlenen gün ve saate teslim ederek ticari zarara uğramanızın önüne geçiyoruz.

Deneyimli Ekip

Yet Çeviri Ltd. Profesyonel,dinamik ve tecrübeli kadrosu ile kurumsal kimliğinizin dünya dili oluyor.

Ücretsiz Kargo

Çeviri belgeleriniz ücretsiz kargo veya kurye aracılığı ile adresinize en hızlı şekilde teslim ediyoruz.
PROFESYONEL HİZMET ALIN!

Çeviri Teklifi İsteyin

YET ÇEVİRİ BÜROSUHakkımızda
YET Çeviri yerel ve ulusal çapta birçok çeviri projesinin mimarıdır.
DÜNYANIN HER YERİNEÇeviri Hizmeti
https://www.yet.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
NEREDEYİZ?Adres Bilgileri
Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
Pehlivanoğlu İş Merkezi No: 52 Daire:7
Kadıköy / İstanbul
BİZİ TAKİP EDİNSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medyada takip ederek sektörel haberlerden ve avantajlardan haberdar olun.
YET ÇEVİRİ BÜROSUHakkımızda
YET Çeviri yerel ve ulusal çapta birçok çeviri projesinin mimarıdır.
NEREDEYİZ?Adres Bilgileri
https://www.yet.com.tr/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
Pehlivanoğlu İş Merkezi No: 52 Daire:7
Kadıköy / İstanbul
BİZİ TAKİP EDİNSosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medyada takip ederek sektörel haberlerden ve avantajlardan haberdar olun.

©Copyright by Yet Çeviri Ltd. Tüm hakları saklıdır.

©Copyright by Yet Çeviri Ltd. Tüm hakları saklıdır.